Kontaktpersoner

Ola Mæhlum

Daglig leder

Bård Rasch Haugen

Prosjektleder

Kjersti Sæther

Administrasjon- og økonomiansvarlig

Adresse

Askerhalvøya Eiendom AS
(tidligere Røyken Eiendomsutvikling AS – REU)
c/o Røyken Næringshage
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN