Røyken Næringspark felt E

Felt E  på 105 000 m2 er nå under utbygging med totalt 8 tomter. Byggestart vil være februar 2021 og ferdigstilles juli 2021- oktober 2025.

Røyken Næringspark Felt D

Felt D er på 80 mål og er i dag et skogkledt område beliggende mellom to andre næringsfelter som er ferdig regulert og under opparbeidelse. Arealet er kupert med store høydeforskjeller, og dette gjør det nødvendig med en kombinasjon av uttak og oppfylling av forurensningsfrie jord- og steinmasser for å etablere framtidig næringsfelt.

https://Innspill fra innspillsmøtet og forslagsstillers kommentarer_2023-05-04.pdf

https://Video Vekstveien

http://Video Skånevannsbekken

Røyken Sentrum

Sætre Syd – Storsand

Storsand – Slottet

Spikkestad Sentrum

Teglverksveien – ca 130 boliger under regulering