Røyken Næringspark felt E

Felt E  på 105 000 m2 er nå under utbygging med totalt 8 tomter. Byggestart vil være februar 2021 og ferdigstilles juli 2021- oktober 2025.

Røyken Næringspark Felt D

Felt D er på 80 mål. Dette vil ta flere år før det er ferdig. Område i fase 1 bli brukt som massedeponi.

Røyken Sentrum

Sætre Syd – Storsand

Storsand – Slottet

Spikkestad Sentrum

Teglverksveien – ca 130 boliger under regulering