Røyken Næringspark Felt D

Felt D er på 80 mål. Dette vil ta flere år før det er ferdig. Område i fase 1 bli brukt som massedeponi.