Røyken Næringspark Felt D

Felt D er på 80 mål og er i dag et skogkledt område beliggende mellom to andre næringsfelter som er ferdig regulert og under opparbeidelse. Arealet er kupert med store høydeforskjeller, og dette gjør det nødvendig med en kombinasjon av uttak og oppfylling av forurensningsfrie jord- og steinmasser for å etablere framtidig næringsfelt.

https://Innspill fra innspillsmøtet og forslagsstillers kommentarer_2023-05-04.pdf

https://Video Vekstveien

http://Video Skånevannsbekken