Røyken Næringspark felt E

Felt E  på 105 000 m2 er nå under utbygging med totalt 8 tomter. Byggestart vil være februar 2021 og ferdigstilles juli 2021- oktober 2025.