Askerhalvøya Eiendom AS

Selskapet ble etablert i 2010, ved fisjon fra Røyken Eiendom AS. Bakgrunnen for dette var å få et tydelig skille mellom kommunenes ”formålsbygg”-virksomhet og annen kommersiell virksomhet.

Målsetning er å utvikle, selge og kjøpe fast eiendom der målsetningen er å skape merverdi som skal komme eier til gode.

Selskapets årsberetning med regnskap, gir en detaljert beskrivelse av selskapets virksomhet. Selskapets årsberetning og regnskap for 2021 kan hentes her. (Behandlet på generalforsamlingen.)

Det største prosjektet selskapet har vært involvert i er utvikling av Røyken Næringspark, der selskapet har utviklet 31 byggeklare næringstomter for salg. Mer informasjon finnes på www.rnpark.no.

Stedsutvikling – Program for stedsutviklingsoppgaver i Asker i perioden 2021-2024 : https://innsyn3.asker.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=200539450

Aktuelt

Les de siste nyhetene fra Askerhalvøya Eiendom AS

Røyken Næringspark felt E

Felt E  på 105 000 m2 er nå under utbygging med totalt…

Røyken Næringspark Felt D

Felt D er på 80 mål og er i dag et skogkledt område beliggende…

Spikkestad Sentrum

Teglverksveien – ca 130 boliger under regulering

Røyken Næringspark

Felt A, B og C på Røyken Næringspark er ferdig bygget – 330 000 m2, ca 600 arbeidsplasser. Felt E  på 105 000 m2 er nå under utbygging med totalt 8 tomter. Byggestart vil være februar 2021 og ferdigstilles juli 2021- oktober 2025.  Les mer om Røyken Næringspark på  http://www.rnpark.no

Kontakt Askerhalvøya Eiendom AS